Επικοινωνία

EVENT CATERING, Ηράκλειο Κρήτης
Μαλάδες Ηρακλείου, Τ.Κ.71500
Τηλ. επικοινωνίας:  2810 287875, 2810 264 264
Fax:  2810 240487

email :  info@eventcatering.gr

 

-EVENT CATERING, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-